Nyt fra Administrativt Ajourføringsforum

08.09.2020

Administrativt Ajourføringsforum har holdt møde den 26. august.

Forummet overvejer at udarbejde en best practice vejledning i forbindelse med den administrative ajourføring af geometrien.

Der arbejdes på to oplæg til bestyrelsesmødet i september; måling af den administrative ajourføringsaktivitet samt datavaskopgaven vedrørende vejkategorier. Det fulde referat af mødet kan findes her.