Nyt fra Administrativt Ajourføringsforum

15.02.2022

Administrativt Ajourføringsforum har holdt møde den 2. februar 2022.

Forummet har gennemgået arbejdsprogram 2022 for opgaver, der vedrører Administrativt Ajourføringsforum for at fokusere og tilrettelægge sin indsats.

Forummet deltager i en arbejdsgruppe, der skal se på fordele og ulemper ved at kommunerne foretager en øget ajourføring af bygninger og veje mellem de 5 årlige fotoflyvninger, i tillæg til at modtage 10 cm ortofoto.

Det fulde referat kan ses her.