Nyt fra Administrativt Ajourføringsforum

03.12.2021

Administrativt Ajourføringsforum har holdt møde den 9. november 2021.

Forummet har indledt et samarbejde med navigationsfirmaet TomTom for at sammenligne GeoDanmark data med positioneringsdata, som TomTom indsamler fra brugere med navigationsløsning i deres bil. Forummet planlægger at afholde en workshop sammen med udvalgte kommuner og SDFE om brug af positioneringsdata.

Forummet arbejder videre med hvordan det kan støtte kommunerne med ajourføringen af vejreferencekoblingen, eksempelvis gennem virtuelle workshops, præsentation af værktøjer og cases samt fælles erfaringsudvekslinger.

Den tidligere annoncerede Best Practice for ajourføring af bygning er nu udkommet, og kan findes her.

Det fulde referat kan ses her.