Nyt fra Administrativt Ajourføringsforum

20.05.2021

Administrativt Ajourføringsforum har holdt møde den 4. maj 2021.

Forummet har udgivet et nyt dokument til brug for administrativ ajourføring og ændringsudpegning: “Retningslinje for løbende administrativ ajourføring” som findes her.

Forummet har indledt et samarbejdet med en ekstern konsulent om bistand til beskrivelse af kommende ajourføringsvejledninger.

Det fulde referat af mødet kan findes her.