Nyt fra Administrativt Ajourføringsforum

30.08.2022

Administrativt Ajourføringsforum har holdt møde den 23. august 2022.

Forummet har set på hvordan brugen af BI-værktøj kan benyttes til måling af den administrative ajourføring i kommunerne, for derigennem at få overblik over ajourføringen.

Forummet har ansvaret for en række vejledninger og best practice dokumenter, som vi løbende reviderer efter behov, således også denne gang, specifikt med revision af best practice for bygninger samt forslag til best practice for lagskift af objekter på bygning og lagskift af objekttype.

Arbejdsgruppen for vejreference (VRD) projektet afrapporterede arbejdet. Blandt andet har der fra kommunerne været ønske om at etablere en vejledning til vejmidteajourføring til GeoDK i forhold til vejforvaltningssystemerne RoSy og Vejman.

Hvis du har forslag og ønsker til den administrative ajourføring og vejledninger hertil, kan du benytte denne nye indberetningsformular som du finder her.

Her kan du læse hele mødereferatet.