Nyt format for GeoDanmark grunddata og nyt ansvar i Systemforum

25.04.2022

Så har der været møde i Systemforum igen!

Med fuld besætning i forummet kastede vi os over opgaverne herunder bl.a. planlægningen af et ændringsønske til udstillingen af GeoDanmark grunddata på Datafordeleren. Der er et ønske om et nyt format ”Geopackage” til både de prædefinerede filudtræk og den brugerdefinerede downloadtjeneste. Ændringsønsket er sat i gang og forum har modtaget en løsningsbeskrivelse og afventer nu et estimat fra leverandøren på Datafordeleren. De eksisterende formater i TAB, SHP og GML er fortsat tilgængelige til download.

Systemforums kommissorium fik også lidt opmærksomhed på mødet i forbindelse med et ønske i fællessekretariatet om at ensrette alle foras kommissorier. Systemforum foreslår bl.a. at der kun gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse hvert andet år i stedet for hvert år og det blev tilføjet til kommissoriet, at forum fremover får et nyt ansvarsområde.

Ansvaret for de tre GeoDanmark baggrundskort placeres nemlig i Systemforum, når projektet lukkes og overgår til drift. Dette skal dog først formelt besluttes i bestyrelsen på deres kommende møde den 29. april 2022 i forbindelse med at projektet om baggrundskort afrapporteres for bestyrelsen.

Du kan læse hele referatet fra Systemforums møde her.