Nye funktioner i GeoFA

16.12.2022

Geografiske fagdata i GeoDanmark (GeoFA) oplever en stor efterspørgsel fra dataejere (hovedsageligt kommunerne) såvel som de mange dataanvendere. Vi har derfor som en lille før-julegave på opfordring lagt nogle flere funktioner ind i GeoFA 😊 En af forbedringerne er, at det nu er lettere at få adgang til fotos og GPX-filer. Revisionen af GeoFA er gengivet herunder. Husk at du også kan abonnere på GeoFA-driftsmeddelelser, hvis du løbende vil have adgang til information om databasen.

Tilmeld dig Twitter/driftsmeddelelser via dette link

Lettere adgang til fotos – og nu også GPX-filer

Fotos findes i en særskilt tabel og skal joines med de øvrige registreringer for at kunne ses i GIS. Fotos og registreringer er nu samlet i nye, editerbare views, hvor du kan se URL´s på fotos og GPX direkte af tabellen. Brug derfor nedenstående views, når du fremover arbejder med GeoFA-data, så har du let adgang til alle registrerede information – herunder links til foto og GPS-filer.

fkg_foto_gpx_link.t_5800_fac_pkt

fkg_foto_gpx_link.t_5801_fac_fl

fkg_foto_gpx_link.t_5802_fac_li

Adresser

Adresser har tidligere fungeret gennem en kobling til kommunernes egne adressetabeller. Nu sker koblingen centralt, så vi vil anbefale, at I fremover benytter adr_id til at udfylde adresse-UUID, så sker udfyldelse af vejnavn, vejnummer etc. automatisk – og du sikrer dig mod fejlindtastninger. Kørslen sker hver nat, så udfyldelse af adresse ud fra UUID vil ligge parat næste morgen.

Parkeringsplads eller holdeplads?

Vi kan se, at flere apps bruger GeoFA til at vise, hvor der er parkeringspladser. De trækker data fra Facilitet_punkt (5800) og Facilitet_flade (5801). Her er en parkeringsplads (1291) defineret som ”P-plads i tilknytning til rekreative områder/faciliteter og som ikke er registreret andre steder (vejregister). Man kan angive om parkeringspladsen er egnet til f.eks. hestetrailer i beskrivelsesfeltet.”. Dermed er registreringen tænkt som en supplerende registrering og ikke som en angivelse af de reelle parkeringspladser i området. For at indskærpe forskellen er facilitetstypen ’Parkeringsplads’ omdøbt til ’Holdeplads’.

Det vil sige, at alle eksisterende parkeringspladser automatisk er blevet til holdepladser.

Der er på opfordring af flere af jer indført en ny facilitetstype kaldet Parkeringsplads med en ny kode (1351), hvis I har brug for at registrere de reelle parkeringspladser. Definitionen af en parkeringsplads er ”En parkeringsplads/et område er et officielt sted beregnet til at henstille køretøjer på, når de ikke bruges.”.

Flere facilitetstyper i friluftsdata

Facilitetstyperne i Facilitet_punkt (5800) og Facilitet_flade (5801) er desuden suppleret med ’Spang’, ’Stente’, ’Badebro’, ’Bro’

Til Vestkystkommunerne

Dansk Kyst og Naturturisme har samarbejde med alle Vestkystkommunerne om at få vist data fra GeoFA i Vestkystapp´en.

For at GeoFA-data bliver vist i Vestkystappen skal de have udfyldt følgende tilhørende oplysninger:

Når de fire kriterier herover er opfyldt, udfyldes feltet ”QA-angivelse” med ”TourismQ2021” og data vil fremover blive vist i Vestkystappen.

Fil-formater til download

GeoFA kan tilgås via WMS og WFS (samt WFS-t) samt via REST og SQL-API.

Som noget nyt kan du nu også downloade data, som shape, tab, geojson, csv, xls, geopackage og gml. Mulighederne findes, når du er logget på GeoFA-editoren – og kommer også til at ligge på https://www.geodanmark.dk/home/vejledninger/geofa/hent-geofa/

Ny specifikation på hjemmesiden

Ovenstående er afspejlet i en ny version af GeoFA-specifikationen (vers. 1.1), som du kan finde under https://www.geodanmark.dk/home/vejledninger/geofa/vejledninger-til-geofa