Ny måling viser at GeoDanmark-data har en høj kvalitet

12.02.2021

SDFE har i perioden september – november 2020 fået foretaget en kvalitetsmåling af udvalgte GeoDanmark-data. Målingen er foretaget for at sikre, at kvaliteten af de GeoDanmark-data, der indgår i beregningen af geografiske variable til brug i Skatteministeriets nye ejendomsvurderingsmodel, lever op til de i GeoDanmark-specifikationen definerede kvalitetskrav.

Kvalitetsmålingen er udført som en systematisk, visuel kontrol i udvalgte stikprøveområder, hvor data er verificeret op mod produktionsårets ortofotos (forår 2019). Datasættene er kontrolleret mht. fuldstændighed, som er et udtryk for, om der mangler eller findes overskydende objekter og tematisk korrekthed, som er et udtryk for, om datasættets attributter er angivet med de korrekte værdier.

Resultatet af kvalitetsmålingen viser, at de udvalgte GeoDanmark-data overordnet set har en høj kvalitet, der i sin helhed lever op til kvalitetsmålene i specifikationen. Der er enkelte afvigelser i nogle underkategorier for GeoDanmark-temaerne Bygning, Vandløbsmidte og Skov. Se den samlede beskrivelse af resultaterne i kvalitetsmålingsrapporten.