Ny GeoDanmark-strategi skal skabe et bedre offentligt forvaltningsgrundlag med geodata

29.06.2018

Ambitionen er, at GeoDanmark-data på endnu flere områder understøtter forvaltningsopgaver i det offentlige.

LÆS STRATEGIEN

Strategien sætter fokus på, at GeoDanmark-data kan give endnu større værdi i den offentlige forvaltning på tværs af sektorer. GeoDanmark vil over for både beslutningstagere og daglige brugere vise og udbrede viden om den øgede værdi, som kan opnås ved at udnytte geodata.

Fire indsatsområder sætter retningen
Strategien opererer med fire indsatsområder:

Vi skaber bedre offentlige beslutningsgrundlag
I GeoDanmark sikrer vi, at vores fælles vidensgrundlag om landets geografi afspejler den nyeste udvikling. Det gør vi bedst, når data bliver registreret ude i den enkelte kommune, allerede under myndighedens sagsbehandling.

Vi opsøger fremtidens forvaltningsbehov
GeoDanmark hjælper offentlige myndigheder med at få den nyeste viden om et geografisk område og gør det nemmere for beslutningstagere at forbedre og effektivisere forvaltningsområder på tværs af den offentlige sektor. Det gør vi ved at sikre hurtig og nem adgang til data.

Vi forbedrer grundlaget for andre forvaltningsområder
Når geografiske data bliver koblet med data om alt fra sundhed til miljø og forsyning, opstår der ny viden og nye muligheder. På den måde gør vi det nemmere for sagsbehandlere i det offentlige at servicere virksomheder og borgere på netop deres arbejdsområde.

Vi styrker fremtidens offentlige samarbejde
GeoDanmark bidrager til at styrke fremtidens offentlige samarbejde ved at udgøre et godt eksempel på et tillidsfuldt samarbejde på tværs af offentlige myndigheder.

Nyt IT-system gør det muligt
Den nye strategi bliver understøttet af, at SDFE og kommunerne har anskaffet nyt IT-system, GeoDK. GIS-medarbejdere som sidder rundt omkring i kommunerne og i staten, får med GeoDK bedre mulighed for at vedligeholde og forbedre data.

Det bliver nemmere at knytte geografiske data fra GeoDanmark sammen med fagdata fra andre forvaltninger, således at viden kan deles på tværs. Det nye system vil således understøtte integration med andre forvaltningssystemer, så myndighederne kan realisere det potentiale, der ligger i at dele data.

Om GeoDanmark
GeoDanmark er et samarbejde mellem SDFE og kommunerne, som skal sikre, at myndighederne råder over gode, valide geografiske data.

GeoDanmark-data omfatter fysiske objekter i landskabet som eksempelvis bygninger, veje, vandløb, søer, vindmøller og meget andet.

Data indsamles hvert forår ved flyfotografering af hele landet, og vedligeholdes løbende af kommunerne og SDFE.

GeoDanmark-data er frie data og kan frit hentes på Kortforsyningen.dk og på Datafordeleren af både offentlige og private.

LÆS STRATEGIEN