Ny bestyrelsesformand for GeoDanmark

03.07.2019

GeoDanmarks bestyrelse har peget på Iben Koch som ny bestyrelsesformand. Iben er direktør i Rudersdal Kommune og har omfattende erfaring med tværkommunalt samarbejde. Hun har erfaring fra KL, er formand for KTC i Hovedstadsområdet og formand for bestyrelsen i GeoØst. Iben har en mangeårig interesse for og erfaring med samarbejde om digitalisering og data fra både KL og fra arbejdet på tværs af kommunerne.

Øvrige bestyrelse

Derudover indtræder Troels Garde Rasmussen, vicekontorchef i KL’s Teknik og Miljø, i bestyrelsen. Troels har mangeårig erfaring fra KL og indgående kendskab til det statsligt-kommunale samarbejde i forbindelse med en række digitaliseringsprojekter på teknik- og miljøområdet. Fra SDFE udtræder Morten Hvidberg af bestyrelsen og han afløses af Jens Brandt Sørensen, som bliver ny kontorchef for Geodata i SDFE. Jens kommer fra en stilling som kontorchef for politikudvikling i SDFE og har tidligere været i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets departement.

Ny bemanding i Fællessekretariatet

Samtidig kan GeoDanmark meddele, at der nu er fuld bemanding i Fællessekretariatet. Fra 1. august 2019 bliver Mette Hansen ansat som chefkonsulent i KL´s Teknik og Miljø, hvor hun vil fungere dels som GeoDanmark-koordinator samt håndtere en række øvrige digitaliseringsopgaver. Mette kommer fra en stilling i Hvidovre Kommune som leder af GIS og Data samt souschef i Center for Plan og Miljø.  Hun har omfattende erfaring inden for snitfladerne mellem data samt teknik og miljø. Derudover deltager fuldmægtig Anja Schäffer Strecker fra SDFE allerede i det daglige sekretariatsarbejde.

Fuld bemanding fra august

Således er GeoDanmarks bestyrelse og Fællessekretariat igen fuldt bemandet, men som følge af udskiftning, vil der i resten af 2019 være et lavere aktivitetsniveau end tidligere antaget.

Her kan du se en oversigt over bestyrelsen og Fællessekretariatet her.