Vejledning til ændringsudpeget ajourføring i 2020

05.05.2020

Vejledningen til udpeget ajourføring i 2020 er blevet delt i 2 dokumenter. Du kan finde vejledningen her.

Det ene dokument vedrører udpegninger for bygninger, vindmøller og solcelleanlæg og det andet vedrører udpegninger for de resterende objekttyper i GeoDanmark. Årsagen er, at bygningerne håndteres på anden måde end resten.

Husk at anvende nyeste vektordata sammen med QuickOrto 2020. Status for Quickorto ses her og forventes at være landsdækkende senest den 1. juni 2020.

Deadline for indmelding af udpegninger er d. 30. juni 2020 med mindre andet aftales.