Møde i Produktionsforum den 28. august 2019

25.09.2019

Produktionsforum havde en god dialog om produktionens afhængigheder til det nye GeoDK-system, der er blevet taget i brug i 2018. Dette har givet nogle udfordringer af systemteknisk karakter. Der tages hånd om udfordringerne, og SDFE forventer, at vektorproduktionen i 2019 bliver mere smidig.

2019-produktionen af ortofotos er stort set afsluttet og forventes udstillet i endelig version omkring 1. oktober 2019 på ortofoto_foraare. Produktionsforum er i gang med at udarbejde en vejledning om den aktuelle udstilling af hhv. quickortofotos og endelige ortofotos på Kortforsyningen. Vejledningen vil blive tilgængelig på GeoDanmarks hjemmeside.

2019-produktionen af vektordata er i gang, og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering opfordrer til, at kommunerne følger fremdriften af produktionen i den ugentlige statusrapport. GeoDanmarks hjemmeside er blevet opdateret, således at det nu er nemmere at finde frem til den aktuelle status på både foto- og vektorproduktionen. Status på produktionen skal tilgås fra forsiden under “Gå direkte til” og kan ses her.