Møde i GeoDanmarks Administrativt Ajourføringsforum den 5. september 2019

16.09.2019

De primære punkter på dagsordenen var:

 • Velkomst til det nye kommunale medlem

 • KOMBIT’s Byg og Miljø-strategi og det fremtidige sammenspil med GeoDanmark-data

 • Statistik i forbindelse med målingen af den administrative ajourføring

Forummet bød velkommen til det nye medlem Thorbjørn Vang Søndergaard, Vejle Kommune. Han er nyt kommunalt medlem, som erstatning for Mette Hansen, der er nyansat i KL og indgår i GeoDanmarks Fællessekretariat.                 

Administrativt Ajourføringsforum havde inviteret KOMBIT til at præsentere deres arbejde med Byg og Miljø. Forummet drøftede, hvordan KOMBIT’s nye strategi for Byg og Miljø i fremtiden kan understøtte samspillet med GeoDanmark-data. Strategien er godkendt af den ansvarlige BoM-styregruppe, som dog har et opdrag med begrænsede ressourcer. KOMBIT gennemgik strategien, men også de aktuelle udfordringer. Strategien rummer anbefalinger og forslag til åbne snitflader, så BoM kan integreres i andre myndigheders fagsystemer herunder GeoDK. Administrativt Ajourføringsforum hilste den nye strategi velkommen og ser frem til at der bliver oprettet sådanne snitflader, så der kan indledes et tættere samarbejde om ajourføring af data.

Herefter orienterede Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering om det igangværende projekt med målingen af administrative ajourføringsaktiviteter i GeoDK. Tallene viser, at et mindre antal kommuner endnu ikke er kommet i gang med brug af GeoDK til administrativ ajourføring. Forummet besluttede at opdatere disse statistikker til hvert møde, og arbejde videre med hvordan oplysningerne bruges aktivt fremover.

Afslutningsvis drøftede forummet hvordan administrativ ajourføring registreres som forretningsproces i GeoDK, og om der systemmæssigt kan gøre noget for at forbedre disse opgørelser.