Materiale til repræsentantskabsmødet er klar!

10.04.2018

Så ligger arbejdsprogram, årsrapport og budget klar til download sammen med det endelige program for dagen.

God læselyst!

Se mere på hjemmesiden for repræsentantskabsmødet 2018.