LIVE GeoDanmark-data på Kortforsyning og Datafordeler

10.08.2018

Opdateringer fra GeoDanmarks nye system GeoDK vil kunne ses LIVE på både Datafordeleren og Kort­forsyning i løbet af august.

Vi har i løbet af sommeren arbejdet hårdt på at blive klar med distributionen af LIVE GeoDanmark-data i version 5.1 på Kortforsyningen og Datafordeleren.

Desværre er udstillingen på Kortforsyningen endnu ikke helt klar. Vi forventer, dog at LIVE-data vil kunne tilgås senere i august – i uge 34/35. Indtil da udstilles fortsat et statisk datasæt fra den 15. juni 2018.

På Datafordeleren har LIVE-data kunnet tilgås siden starten af august, men vi tester fortsat på inte­grationen med Danmarks Adresseregister. 

GeoDanmark-data i version 5.1 dannes på baggrund af GeoDK´s 6.0-data – version 5.1 udstilles på Kortforsyning og på Datafordeler.

GeoDanmark-data i version 6.0 bliver er klar til udstilling senere i 2018 – version 6.0 vil udelukkende blive udstillet på Datafordeler.