LIVE GeoDanmark-data på Datafordeler og Kortforsyning

30.08.2018

Opdateringer fra GeoDanmarks nye system GeoDK kan ses LIVE på både Datafordeleren og Kort­forsyningen.

Der er lukket op for visning af LIVE-data fra GeoDanmarks nye system GeoDK på Kortforsyningen. Tjenesterne er sat op, så data hentes som GeoDanmark-data i version 5.1 – altså i den ”gamle data-model”. Dette er besluttet for at flest mulige anvendere af GeoDanmark-data umiddelbart – og uden ændringer i kaldet til tjenesten – kan anvende data fra GeoDK.
Dog vil Forvaltningstjenesten på Kortforsyningen først blive åbnet med LIVE-data i starten af september.

På Datafordeleren har LIVE-data i version 5.1 kunnet tilgås siden starten af august, men vi tester fortsat på inte­grationen med Danmarks Adresseregister.

GeoDanmark-data i version 5.1 dannes på baggrund af GeoDK´s 6.0-data – version 5.1 udstilles på Kortforsyning og på Datafordeler. Bemærk at data i denne tjeneste er data, der er konverteret fra GeoDanmark data i specifikation 6.0, hvorfor enkelte lag er uden indhold.

GeoDanmark-data i version 6.0 bliver er klar til udstilling senere i 2018 – og vil udelukkende blive udstillet på Datafordeler.