Kom godt i gang med vejreferencen

11.03.2020

GeoDanmark, SDFE, Vejdirektoratet, Sweco og KL tilbyder sammen en heldagsworkshop, der kan sætte din kommune godt i gang med implementering af Vejreferencen.

Formålet med Vejreferencedatabasen (VRD) er at gøre det lettere at anvende og sammenstille data, der på en eller anden måde er relateret til en vej eller en vejstrækning.

For at få VRD implementeret i forhold til vejforvaltningssystemer er det nødvendigt at sikre, der er en kobling mellem hver enkelt vejstrækning i vejforvaltningssystemet og den rigtige VRD-nøgle (dvs. den tilsvarende vejstrækning i GeoDanmark). Derfor er det vigtigt, at arbejdet udføres af GIS- og vejmedarbejdere i samarbejde. Alle kommuner opfordres til at løse opgaven med et makkerpar indenfor disse to fagligheder – og at ”makkerparret” sammen deltager i workshoppen.

Læs mere om vejreferencen og workshoppen her