Hvordan ser GeoDanmark-data ud og hvor kan man hente dem?

12.12.2018

Overgangen fra FOT2007 til GeoDK har været udgangspunktet for en del spørgsmål, da det har været forbundet med en ny datamodel og dermed en versionsændring af GeoDanmark-data fra version 5.1 til 6.0. Det er væsentligt at kunne forstå sammenhængen for, hvorfor data ser ud som de gør nu og det er naturligvis også nødvendigt at vide, hvor man kan få fat på data, hvilke versioner af data som er tilgængelige og hvad disse versioner indeholder. Data udstilles på både Kortforsyningen og Datafordeleren.

Ændring af data fra FOT2007 til GeoDK
I forbindelse med etableringen af GeoDK blev GeoDanmark-data flyttet fra FOT2007 til det nye system GeoDK og tranformeret til version 6.0. Denne proces var forbundet med ændringer i data. Før de ny 6.0 data fra GeoDK kan udstilles skal de tilbagekonverteres til den gamle version 5.1, hvilket igen medfører ændringer i data. Herefter kan data udstilles på hhv. Kortforsyningen og Datafordeleren. Der er dog tale om data, som er forskellige fra de 5.1 data som tidligere fandtes i FOT2007. Du kan læse mere om, hvilke ændringer der er sket på GeoDanmarks hjemmeside her.

Udstilling og adgang til data
Illustrationen nedenfor viser, hvordan data fra GeoDK nedkonverteres i Geodatabanken i SDFE og udstilles på Kortforsyning og Datafordeleren i version 5.1. Her er det data i version 6.0, som er kilden til at generer 5.1 data og det giver en forskel i forhold til de data i version 5.1, som tidligere har kunne hentes på Kortforsyningen og Datafordeleren fordi data er ændret under transformationen, som beskrevet ovenfor. Det ses også på illustrationen at ”rene 6.0 data” kommer på Datafordeleren senere (Se nyhed om udstilling af 6.0 data). Du kan finde nærmere information om udstilling af data på GeoDanmark hjemmeside her. 

Her kan du læse om hvordan du får adgang til data via Datafordeler og Kortforsyningen.