Hvad betyder uddannelse for aktualiteten af GeoDanmark-data?

12.04.2019

GeoDanmarks data er præcise og opdaterede, og det bliver de i endnu højere grad, hvis brugerne er uddannede i at betjene GeoDK. Der er nu etableret et testmiljø til GeoDK, hvor brugere kan prøve mulighederne af.

GeoDanmark barsler med 3 kursustilbud over de kommende måneder:

  • Introkurser (som de afholdte i sommer 2018).
  • Sagsbehandlerspecifikke kurser, fx til løbende ajourføring af bygninger og veje.
  • Grundkursus i GeoDanmark/GeoDK.

Introkurser

I store træk gentagelse af kurser fra sommer 2018 med en underviser, der tager udgangspunkt i det eksisterende materiale/øvelser. Der er planlagt to kursusdage hhv. 21. og 23. maj. Det bliver helt simpelt og tæt på brugerne; en ekstern underviser med hjælp fra sekretariatet eller en kommunal superbruger. Hvis der er efterspørgsel, planlægges flere kurser på samme måde.

Sagsbehandlerspecifikke kurser

Vi tror på at målgruppen kan afse ½ dag til kurset, som afholdes tæt på eller hos kommunerne. Konceptet skal udvikles meget målrettet og evt. kombineres med gør-det-selv videoer. Dette arbejdes der på, og input er meget velkomne.

Grundkursus i GeoDK og GeoDanmark

GeoDanmark har modtaget forslag fra kommuner. Ud over basis GeoDK kompetencer, svarende til introkursus, ønskes også grundlæggende forståelse af fotogrammetri og GeoDanmark specifikationen. Omfanget er mere end en dag og kan derfor udvikles som 2 dages internat eventuelt med en passende egenbetaling til dækning af ophold/overnatning.

Det er planen, at kurserne udvikles og afvikles i løbet af 2019.