Har du ønsker og idéer til nye baggrundskort baseret på GeoDanmark data?

25.01.2019

Hvis du har ønsker eller idéer til nye specifikke baggrundskort eller eksempler på gode baggrundskort, som er baseret på GeoDanmark data, vil projektgruppen bag GeoDanmark-projektet “Nye baggrundskort og kravspecifikationer” (også kendt som et af “FOSAKO-projekterne”) meget gerne høre fra dig.

Vil gøre Geodanmarks data endnu mere anvendelige
I GeoDanmarks strategi for 2018-21 er der bl.a. fokus på at gøre GeoDanmark data endnu mere anvendelige, både generelt og i forvaltningen. Denne indsats skal gerne være med til at effektivisere og forbedre kvaliteten af arbejdsgange i både stat og kommuner. Som et led i dette arbejde er der nedsat tre projektgrupper, som tager afsæt i kommunale behov på geodataområdet og har fællestitlen ”GeoDanmark data i spil.”

Projektgruppe skal udvikle bagrundskort til forskellige formål
Projektgruppen for delprojekt 2 “Nye baggrundskort og kravspecifikationer” er ved at starte processen og har brug for hjælp. De vil gerne have ønsker og forslag til nye baggrundskort og eksempler på flotte kort, som kan inspirere projektgruppen.
Der er nemlig brug for forskellige baggrundskort til forskellige formål. Baggrundskort til hjemmesiden til tematisk information, kort til konkrete projekter eller til løbende opslag.

Fremstilling af protyper af baggrundskort som brugere kan teste
Projektgruppen har planlagt, at der skal udvikles prototyper af de udvalgte baggrundskort i en webløsning, som brugere kan teste senere i forløbet. Men projektgruppen har behov for, at interesserede allerede nu kommer med input, der kan bruges til at udvikle prototyperne. Planen er, at prototyperne bliver præsenteret af projektgruppen på GeoDanmarks repræsentantskabsmøde den 24. april 2019.

Foreløbig liste over ønskede typer af baggrundskort
Projektgruppen har drøftet behovet for forskellige typer af baggrundskort på baggrund af deltagernes kendskab til behovene i de respektive organisationer og input fra kortsamarbejder og på FOSAKOs sommermøde.

De forskellige behov for baggrundskort:

 • Baggrundskort der understøtter sagsbehandling
  Kortet skal være målrettet myndighedsopgaverne, ajourført, troværdigt og stabilt. Et kort med relativt meget information, men afdæmpet og skal kunne printes i høj opløsning.
  Projektgruppen har en hypotese om, at der kun er brug for ét ”sagsbehandler-baggrundskort”, men det kan vise sig, at der er behov for flere, når byggesagsmedarbejdere, naturforvaltere og planlæggere tester protypen. Målet er, at der ikke bliver for mange målrettede kort til forvaltningsområder, da genkendeligheden er vigtig, og at der er en visuel identitet på tværs af forvaltningsområder.
 • Baggrundskort med fokus på turisme
  Kortet har pejlemærker og tydelige sted- og vejnavne, som kan bruges til at finde vej. Kortet skal bruges til foldere og infostandere, så det skal kunne printes i høj opløsning. Formentlig et kort med kraftigere farveudtryk end de andre korttyper.
 • Baggrundskort med fokus på oplevelser i naturen
  Et kort med flot design og pejlemærker med fokus på naturmåder og tydelige stednavne og større vejnavne, så det bliver let at finde hen til naturområderne. Det bør bl.a. kunne bruges på Ud i naturen, Gudenåportalen og på sider om de kommunale naturoplevelser.
 • Baggrundskort målrettet kommunikationen på hjemmesider
  Kortet skal være et godt oversigtskort med flot design og information nok til at kunne bruges til detaljer. Farverne skal være relativt afdæmpede, så farverne ikke kommer i konflikt med forskellige temaer, der lægges ovenpå.
 • Baggrundskort til formidling af større projekter eller opgaver
  Kortet kan bruges til naturgenopretningsprojekter og formidling af planlægning og skal være med flot design.

Næste skridt i processen er en afklaring af projektets snitflader til SDFE’s udvikling af baggrundskort, herunder Skærmkortet og Forvaltningstjenesten, med henblik på at sikre, at der ikke igangsættes overlappende projekter. Desuden skal det afklares, hvorledes et driftssetup kunne se ud. Det endelige scope for projektet ligger derfor først fast efter workshop den 19-20. februar.

Kontakt
Forslag, ønsker og andet input kan sendes til projektleder Allan G. Frederiksen fra Syddjurs Kommune, agf@syddjurs.dk eller FOSAKOs repræsentant i projektgruppen Jesper Gaardboe Jensen, jgj@geofyn.dk