25. maj – webinar om kommunernes databehov til klimatilpasning, funktionel jordfordeling og boligsocial monitorering

21.05.2021

Forventningerne til det datadrevne samfund er stigende og det rammer også kommunernes sagsgange og beslutningsprocesser. Det siger sig selv, at den datadrevne  kommune derfor har brug for aktuelle, valide og ikke mindst sammenhængende data til dette arbejde. Men på hvilke fagområder og hvilke data er det tale om? Og hvordan kommer man i gang i praksis? Kom og hør om kommunernes databehov på tre vigtige og aktuelle dagsordener?

  • Klimaindsatsen i kommunerne er en højaktuel dagsorden, som der bruges mange ressourcer på i kommunerne.
  • Multifunktionel jordfordeling er virkemiddel til fremme af andre projekter, også her er mange kommuner i gang.
  • Hvordan kan kommunerne selv foretage en beregning af de statslige ghetto kriterier?

Den 25. maj kan du høre om og få en dialog med projektlederne – om de resultater, som projekterne har ført frem til.

Læs mere her.