GeoDK er lettere at bruge nu

06.02.2020

GeoDK har fået et helt nyt kartografisk udtryk i baggrundskortet. Alle temaer har fået ændret udseende og det gør det lettere at redigere data.

Den 5. februar 2020 er der lavet en opdatering af GeoDK. Hele kortet er lavet om og alle temaer har fået et nyt kartografisk udseende. I brugere vil opleve de største forandringer i de temaer I hyppigst redigerer. Det er fx bygning, vejmidte og vandløbsmidte. Der er synlig forskel for visningen af temaerne ift. valgte attributværdier. Fx ser bygninger nu forskellige ud alt efter, hvad attributværdien er for hhv. bygningstype og status. Vejmidte og vandløb vises også forskelligt i forhold til attributværdierne for henholdsvis vejkategori og vandløbstype.

Der er desuden tilføjet knækpunkter og endepunkter til veje og vandløb. På den måde er det lettere at snappe til det eksisterende forløb af objekterne.

I kan finde de nye signaturforklaringer for bygning, vejmidte og vandløbsmidte i brugervejledning version 1.8 for GeoDK , som findes på GeoDanmarks hjemmeside under GeoDK.