Geodata og multifunktionel jordfordeling, FKG i GeoDanmark…

16.09.2020

Det var nogle af de emner, som bestyrelsen drøftede på bestyrelsesseminaret 28. august. Bestyrelsen fik et spændende indblik i, hvilken rolle geodata vil spille i det kommende årtis arbejde med multifunktionel jordfordeling. Læs mere om demonstrationsprojekt i Mariagerfjord Kommune på collectiveimpact.dk.

FKG i GeoDanmark, fokus og organisering

Bestyrelsen besluttede, at det videre arbejde med integration af nye data-sæt i GeoDanmark skal organiseres faseopdelt, hvor fase 1 vil handle om at etablere en ’Grundmodel’. Fase 1 gennemføres i 2021, og tager udgangspunkt i det eksisterende system. På datasiden vil der være fokus på kommunal opdatering af udvalgte temaer og eventuel opdatering af datamodellen.

Når grundmodellen er etableret, vil bestyrelsen tage stilling til udviklingstiltag i fase 2, fx lagring i Geodatabanken og udstilling på Dataforsyningen.

Bestyrelsen takkede arbejdsgruppen for deres grundige forarbejde, som vil indgå i det fortsatte arbejde med nye data-sæt i GeoDanmark.

På bestyrelsesmødet 24. september 2020 vil bestyrelsen behandle projektbeskrivelse for fase 1 og forslag til en tilhørende projektorganisation.

Læs referat fra bestyrelsens behandling af sagen: FKG i GeoDanmark – fokus og organisering