GeoDanmarks bestyrelse kigger frem mod et spændende efterår

31.08.2018

Fredag den 24. august var GeoDanmarks bestyrelse samlet til bestyrelsesseminar i Aalborg. Her havde bestyrelsen en hel dag sammen til både at drøfte implementeringen af den nye strategi og forberede foreningsarbejdet de kommende år.

GeoDanmarks bestyrelse på seminar 2018
GeoDanmarks bestyrelse afholdt seminar på Hotel Hvide Hus i Aalborg 24. august 2018

Implementering af ny strategi
Bestyrelsen drøftede blandt andet, hvordan den nye strategi skal formidles hen over efteråret og på længere sigt. Et væsentligt træk ved den nye strategi er, at GeoDanmark skal anvendes som forvaltningsgrundlag flere steder i det offentlige. Det indebærer, at potentialet ved GeoDanmark-data skal formidles tydeligere, og det skal i høj grad ske gennem case-baseret kommunikation.

Bestyrelsen vil fortælle om GeoDanmark og den strategiske retning flere steder i de kommende måneder. Det betyder bl.a. at formand Christian Bjerg vil tale på årets Kortdage i Aalborg. Der vil for fora-medlemmer (Produktionsforum, Specifikationsforum, Systemforum og Administrativt Ajourføringsforum) være mulighed for at møde GeoDanmarks bestyrelsesmedlemmer til temadag den 24. september. Bestyrelsen aflægger også visit i forbindelse med roadshows i Aalborg, Vejle, Køge og Herlev i oktober, hvor alle kommuner har mulighed for at deltage. Se datoerne i kalenderen og hold øje med GeoDanmarks hjemmeside for info om disse events.

GeoDanmark-data og GeoDK
Med indførslen af den nye systemunderstøttelse GeoDK har vi helt nye muligheder for at opdatere vores data og anvende dem på nye måder. Samtidig er fokus på kvaliteten af data højnet, idet alle data nu tjekkes op imod Specifikationens regler i GeoDK. Bestyrelsen vil igangsætte aktiviteter, som skal afdække, hvordan data og Specifikation bedre kan understøtte nuværende og fremtidige anvendelser af data.

Ressourcer til implementering af ny strategi
Implementeringen af den nye strategi medfører flere og nye typer af opgaver, og derfor drøftede bestyrelsen også, hvordan sekretariatet kan styrkes.

Arbejdsprogram og budget
Bestyrelsen indledte også drøftelser omkring arbejdsprogram og budget for 2019 og der var enighed om en mere inddragende proces omkring udarbejdelsen af arbejdsprogrammet. Bestyrelsen vil tage stilling til en konkret proces på næste bestyrelsesmøde 21. september.

Bestyrelsen ser frem til et spændende efterår i GeoDanmark!