GeoDanmark Specifikation 6.0 er klar til at overgå fra BETA version til endelig version

4.12.2018

Specifikationsforum er ved at lægge sidste hånd på Specifikationen 6.0.

Alle data i GeoDanmark ligger i Spec 6.0, men det er ikke alle ændringer, der er helt gennemført i GeoDK.

Ændringerne fra den tidligere version 5.1 til version 6.0 af Specifikationen:

  • Metadata er afskaffet som en særlig datatype og vil derfor blive opbevaret som generelle attributter på de enkelte objekter.
  • Intervalattributterne er afskaffet for Vejmidte, Jernbane og Vandløbsmidte
  • Objekt- og attributnavne er harmoniseret med Digitaliseringsstyrelsens krav til datamodeller for grunddata.
  • Attributtypen Vejklasse er erstattet af Vejkategori. Samtidig ændres en del af klassifikationerne ift. vejmidter og stier.

GeoDK ændres, så foreløbig geometri ikke har samme regler som endelig geometri
Efter vi er begyndt at bruge GeoDK, har det vist sig, at nogle af de regler i GeoDK, som tjekker om GeoDanmark-data lever op til Specifikationens regler, har været for strikse. Der har bl.a. været de samme regler for foreløbig geometri som for endelig geometri. Det bliver der nu blødt op på, men alle regler er ikke indarbejdet, så man kan stadig opleve at få fejl i GeoDK, som man ikke burde få.

Vejledning i brug af attributten “Adgangsvej”
Det er IKKE Specifikationens hensigt, at en vej skal registreres som “Adgangsvej” på stykket imellem den næstsidste ejendom og den sidste ejendom, blot fordi vejen ender blindt ved den sidste ejendom. Eventuelle uhensigtsmæssige registreringer kan ændres af brugerne. Der opfordres dog til, at ændringer sker under hensyn til at opretholde et ensartet udtryk i data.

Har du spørgsmål i forhold til systemet, kan du kontakte Reno Aagaard Lindberg tlf.: 24237789, renoaagaard.lindberg@silkeborg.dk

Har du spørgsmål i forhold til specifikationen, kan du kontakte Brian Hansen Damsgaard, tlf.: 72107228, brian.damsgaard@fredericia.dk