GeoDanmark Ortofoto blev tilgængelige i 2021

05.01.2022

GeoDanmark Ortofoto 2021 blev som planlagt tilgængelige inden jul.

På repræsentantskabsmødet i december 2021 blev der orienteret om at SDFE og KMD lagde alle kræfter i at få de seneste ortofoto klar inden udgangen af året. Det lykkedes og Ortofoto har siden den 17. december været tilgængelige på datafordeleren.

Du kan hente ortofoto 2021 via en WMS tjeneste, en WMTS tjeneste eller som prædefinerede filudtræk (download)

Se mere på Datafordelerens dataoversigt under ortofoto