GeoDanmark-data er opdateret

03.04.2020

Nu er den årlige ajourføring af GeoDanmark-data gennemført og der ligger opdaterede data for hele landet

Så er den årlige ajourføring af GeoDanmark-data afsluttet. Region Hovedstaden er blevet totalajourført, og resten af landet er ajourført ved indberetning af udpegninger. Ajourføringerne er afsluttet kommunevis gennem 2019 og 2020, og som den sidste kommune er København nu lagret i vores database GeoDK.

Der har i 2019 været mange indberetninger fra kommunerne, hvilket er rigtig godt! Der er gennemgået 203.000 ændringsudpegninger fra bl.a. kommunerne, og der er i alt foretaget godt 780.000 ændringer eller tilføjelser af nye GeoDanmark-objekter.

Og så er vi allerede i gang med 2020-produktionen. Fotoflyvningerne er ved at være afsluttet og forberedelserne til opdatering af data er fuld gang.
Følg med i status på SDFE’s hjemmeside.