GeoDanmark-data er opdateret hurtigere end nogensinde

21.12.2017

Et godt samarbejde mellem SDFE, kommunerne og producenter betyder, at produktionen af GeoDanmark-data afsluttes i samme kalenderår, som flyfotograferingen er foretaget.

Årets ajourføring af GeoDanmark-data er gennemført, og der ligger nu opdaterede data for hele landet. Produktionen er afsluttet hurtigere end tidligere år, og GeoDanmark bidrager dermed til at give kommuner og stat et stadig mere aktuelt forvaltningsgrundlag.
Succesen kan tilskrives det gode samarbejde med kommunerne samt smidige arbejdsgange mellem SDFE og de forskellige internationale producenter. I år var flyfotograferingen også begunstiget af godt vejr.

Vigtige data for forvaltningen
GeoDanmark-data er en registrering af objekter i landskabet, som kan ses fra fly, dvs. bygninger, veje, vandløb, søer, vindmøller og meget andet. Data registreres på grundlag af forårets flyfotografering af hele landet, og efter en fælles specifikation, som er aftalt mellem SDFE og kommunerne.
De indsamlede data er vigtige for forvaltningen i kommuner og stat, hvor GeoDanmark-data danner grundlag for sagsbehandling på en lang række områder.