GeoDanmark-data er nu fuldt implementeret på Datafordeleren

06.12.2019

GeoDanmark-data er grunddata – offentlige data, der udgør rygraden i den offentlige forvaltning. Danmarks grunddata er en række grundlæggende oplysninger om Danmark og danskerne: fast ejendom, adresser, veje og områder, vand og klima, geografi, personer og virksomheder. Disse grunddata er dermed fundamentet for at borgere og virksomheder kan blive mødt med en sammenhængende service, når de er i kontakt med det offentlige.

Datafordeleren er den fælles distributionsløsning, som gør det muligt for anvendere at hente grunddata ét samlet sted og som et af de første grunddataregistre er GeoDanmark nu fuldt implementeret på Datafordeleren. GeoDanmark-data udstilles både som WFS- og WMS-tjenester, og det er muligt at hente en række typer af filudtræk samtidig med, at der kan abonneres på hændelsesbeskeder.

Der er i grunddataprogrammet aftalt en paralleldriftsperiode på 12 måneder, hvilket betyder at Kortforsyningen lukker for udstilling af GeoDanmark-data med udgangen af 2020. Derfor skal alle anvendere af GeoDanmark-data i løbet af 2020 begynde at hente data i version 6.0 på Datafordeleren. Det er kun på Datafordeleren, at GeoDanmark-data i version 6.0 kan hentes, mens Kortforsyningen udelukkende udstiller data i version 5.1.

Der kan være fejl og problemer med adgangen til data. Derfor kan anvendere tage fat i Datafordelerens support, som er åben fra kl. 06-23 hver dag. Desuden er medlemmer af GeoDanmark velkommen til at kontakte Anders Esgaard Christensen – sekretær for systemforum og medlem af fællessekretariatet – hvis der er udfordringer af større karakter. GeoDanmarks bestyrelse har bedt Systemforum om løbende at opsamle og drøfte erfaringerne med Datafordeleren, med henblik på at kunne drøfte eventuelle udfordringer med Datafordeleren.

Desuden vil GeoDanmark udarbejde supplerende vejledninger, guides med videre med henblik på at lette adgangen til Datafordeleren mest muligt.

På GeoDanmarks hjemmeside vil der løbende blive orienteret om aktiviteterne i relation til Datafordeleren.