Forretningsmodel, GeoDanmark specifikation og arbejdsprogram 2022 – og et kig på efterårets aktiviteter

23.08.2021

Bestyrelsen startede arbejdet efter sommerferien med et seminar 19. august med tre centrale emner på dagsordenen:

 1. Justering af GeoDanmarks forretningsmodel
  Arbejdsgrupperne omkring GeoDanmarks forretningsmodel har afleveret deres forslag til bestyrelsen, der nu arbejder ved videre med det forslag, som forventes fremlagt på det kommende repræsentantskabsmøde. Der bliver afholdt 3 webinarer i efteråret, hvor der blive mulighed for dialog om bestyrelsens forslag til justeret forretningsmodel.
 2. Vision for udvikling af GeoDanmark specifikationen
  Med baggrund i specifikation-arbejdsgruppens oplæg drøftede bestyrelsen formål, principper og retning for den videre udvikling af specifikationen. Bestyrelsen ønsker, at arbejdsgruppen arbejder videre med beslutningsoplæg til bestyrelsen senere på året.
 3. Rammer for Arbejdsprogram 2022
  Bestyrelsen satte en retning for de tre kendte temaer: Kommunikation og formidling –  Data, system og specifikation – Organisation og ressourcer.
  På den årlige temadag 8. september for alle medlemmer af foreningens fora og udvalg vil rammerne for Arbejdsprogram 2022 blive udfoldet og konkretiseret. Herefter vil de regionale kortsamarbejder få mulighed for at arbejde med forslag til konkrete GeoDanmark-aktiviteter i 2022. Forslag til arbejdsprogram 2022 bliver fremlagt på det kommende repræsentantskabsmøde.

Efterårets aktiviteter

Efterårets kursusaktiviteter starter med 2 gange ‘GeoDK og GeoDanmark-kurser’, hvor det første løber af stablen 20.-21. september.
I september er der to webinarer om de nye baggrundskort og webinarer om forretningsmodellen holdes i september/oktober.

På hjemmesiden under Kurser og workshops finder du en oversigt over efterårets planlagte kurser, workshops og webinarer.
Hvis du ellers er nysgerrig efter, hvornår der sker aktiviteter i GeoDanmark, kan du altid orientere dig i mødekalenderen. Allerede nu kan du sætte kryds i kalenderen 2. december 2021, hvor GeoDanmark holder repræsentantskabsmøde.