Flere data i GeoDanmark

17.04.2020

GeoDanmarks bestyrelse arbejder aktuelt med, hvordan GeoDanmark kan favne flere fællesoffentlige data, der har en geografisk dimension. Bestyrelsen ønsker at sætte en fælles og ny retning for, hvordan GeoDanmark kan håndtere nye datatyper, der ikke kan betegnes som grunddata i dag.

Afsættet for bestyrelsens drøftelser ligger både i GeoDanmarks Strategi 2018-2022, i bestyrelsens vurdering af potentialet ved at samle flere data, der har en geografisk dimension, samt i generelle forventninger til GeoDanmark fra omgivelserne.

Det er bestyrelsens vurdering, at GeoDanmark har et fundament og en struktur, der kan danne et solidt grundlag for arbejdet med data, der har et landsdækkende potentiale, men som endnu ikke nødvendigvis har en kvalitet, ensartethed og tilgængelighed, der er kendetegnede for GeoDanmarks grunddata. Som grundlag for at kunne arbejde videre i den retning forbereder bestyrelsen en vedtægtsændring, som skal muliggøre dette.

Bestyrelsen godkendte på møde 1. april 2020 det videre arbejde med projekterne for FKG-data samt Vandløbsdata (SaV). Begge projekter forventes at kunne igangsættes i 2020.

Referatet fra bestyrelsens møde 1. april 2020 kan læses her.