Fast mødekadence skal sikre øget koordination mellem GeoDanmarks faglige fora

07.12.2020

Efter ønske om at styrke samarbejdet mellem GeoDanmarks faglige fora gennem øget koordination og tidlig inddragelse, mødes foraformændene nu fast hver 14. dag. På møderne deltager desuden formanden for GeoDanmarks Sekretariatsudvalg og en repræsentant fra GeoDanmarks Fællessekretariat.

Forhåbningen er, at møderne kan bidrage til øget koordination mellem de fire faglige fora i GeoDanmark – og på den måde gøre det muligt at handle koordineret på de opgaver, der løbende kommer.

Den faste mødekadence afprøves foreløbigt frem til primo 2021, hvor der evalueres på, om der blandt GeoDanmarks faglige fora opleves en positiv forandring.