Digital afvikling af GeoDanmarks repræsentantskabsmøde 2020

29.04.2020

Bestyrelsen besluttede den 13. marts 2020, at udskyde GeoDanmarks årlige repræsentantskabsmøde pga. situationen med Corona. Se nyheden her.

Bestyrelsen har efterfølgende på bestyrelsesmøde den 1. april drøftet situationen og vurderet det er nødvendigt, at afvikle repræsentantskabsmødet inden sommer i en minimal udgave, hvor udelukkende de formelle punkter samt vedtægtsændringer behandles. Bestyrelsen har besluttet, at mødet skal holdes digitalt og Fællessekretariatet er derfor i gang med at undersøge, hvordan det bedst muligt kan lade sig gøre.

Datoen for det digitale repræsentantskabsmøde er den 11. juni 2020 kl. 12.00 – 15.00.

Bestyrelsen er klar over, det kan være teknisk besværligt at afholde et repræsentantskabsmøde digitalt med mange deltagere. Derfor arbejder Fællessekretariatet nu på nogle retningslinjer og en samlet plan for afviklingen, som sendes ud inden mødet.

Bestyrelsen håber, at repræsentantskabet har forståelse for den måde, bestyrelsen har valgt at afvikle mødet på i denne specielle situation.