Dialog mellem Kommuner og SDFI giver hurtige resultater

15.07.2022

I 2021 blev der etableret et dialogforum, med det formål at skabe et rum, hvor kommunerne og KL har mulighed for at drøfte forskellige problemstillinger med SDFI.

Her kan både SDFI, kommunerne og KL løbende blive klogere på de udfordringer og behov, som kan opstå i forbindelse med fx kommunikation om eller anvendelse af de produkter, som SDFI stiller til rådighed på Datafordeleren og Dataforsyningen.

På det seneste møde i maj 2022 var det bl.a. udfordringer med visualiseringen af vandløbsretningen i forvaltningstjenesten, som blev drøftet. Det er nu blevet rettet, så det er let at se i hvilken retning vandet løber, når laget lægges ovenpå både ortofoto og andre baggrundskort. Prøv det selv ved at hente det hydrologiske tema fra forvaltningstjenesten på Dataforsyningen: Gå til Dataforsyningen her.

En anden udfordring, som blev drøftet på mødet var at skyggekortet med en overdreven højdeforskel (Hillshade) var planlagt udfaset pr. 1. juli 2022. Det blev problematiseret af kommunerne fordi det er et vigtigt redskab i kommunernes arbejde med at ajourføre det hydrologiske tilpasningslag i GeoDanmark i de kommende år. Det blev efterfølgende drøftet i SDFI, som har besluttet at videreføre det overdrevne skyggekort på Dataforsyningen. Der vil komme en særskilt kommunikation på GeoDanmark hjemmeside om dette, når skyggekortet er tilgængeligt på Dataforsyningen.

Det er planlagt yderligere to dialogmøder til efteråret, hvor bl.a. vejnavne og labels skal drøftes.