Bruger du ortofoto? Så er der godt nyt

19.09.2022

Forårets ortofoto er nemlig nu landsdækkende i en forbedret version.

Det ligger tilgængelig på dataforsyningen, hvor du også kan læse mere. Det endelige ortofoto for 2022 forventes at være på datafordeleren omkring årsskiftet.

Det blev der orienteret om på Produktionsforumsmødet den 7. september, da det 50. møde blev afholdt.

Derudover blev det vendt, at produktionen af vektordata både i den udpegede og den totale ajourføring forløber planmæssigt.

Det hydrologiske tilpasningslag er en del af GeoDanmark grunddata, og de næste par år kører der en projektbevilling til videreudvikling af tilpasningslaget. Status på projektet blev fremlagt på Produktionsforumsmøde, hvor man følger arbejdet tæt, så man er up to date, når projektet overgår til drift.

Hele referatet fra Produktionsforums møde kan læses her.