Bestyrelsen sætter fokus på Strategi for GeoDanmark grunddata, GeoFA i GeoDanmark, Arbejdsprogram 2023

11.09.2022

Bestyrelsen startede arbejdet efter sommerferien med et seminar 26. august, hvor der blev sat fokus på tre aktuelle emner:

  1. Strategi for GeoDanmark grunddata
    I løbet af 2022 har en arbejdsgruppe udarbejdet en tilstandsanalyse af GeoDanmark grunddata. Formålet med arbejdet har været kvalitativt at analysere og diskutere dataindhold i GeoDanmark grunddata ift. specifikation, generel anvendelse, kvalitet, muligheder for ajourføring mv. Udgangspunktet for arbejdet var at identificere og overveje, hvilke objekter og attributter, der kan udgå af den nuværende datamodel, eller overgå til registrering i anden sammenhæng. Bestyrelsen drøftede resultatet og anbefalinger til det videre forløb, og forventes på det kommende bestyrelsesmøde at beslutte det videre forløb, som bl.a. vil indeholde en høring blandt GeoDanmarks medlemmer.
  2. GeoFA i GeoDanmark
    Bestyrelsen drøftede det strategiske perspektiv for GeoFA samt den videre proces for arbejdet med fremtiden for GeoFA i GeoDanmark med udgangspunkt i projektgruppens anbefalinger til bl.a. governance, økonomi, dataindhold, strategi og eksterne samarbejder. Drøftelserne fortsætter på kommende bestyrelsesmøde.
  3. Rammer for Arbejdsprogram 2023
    Kortsamarbejderne har på de tre regionale GeoDanmark møder i foråret afleveret input og ønsker til aktiviteter på GeoDanmarks Arbejdsprogram ’23. Sammen med de af de igangværende aktiviteter, som vil strække sig ind i 2023, dannede medlemmernes input udgangspunkt for bestyrelsens drøftelse af prioriteringer og fokusområder i det nye arbejdsprogram. Medlemmer af foreningens fora og udvalg vil på den årlige temadag 27. september udfolde og konkretisere de aktiviteter, som bestyrelsen har foreslået prioriteret. Forslag til arbejdsprogram 2023 bliver fremlagt på det kommende repræsentantskabsmøde.

Efterårets aktiviteter
Efterårets kursusaktiviteter indeholder bl.a. kursus i ‘GeoDanmark, GeoDK og GeoFA’, som holdes 3.-4. oktober.
14. september er der webinar om ‘Kommunal kvalitetskontrol’, hvor det er muligt at blive klogere på kommunale opgaver i kvalitetskontrollen samt arbejdsgangene i SDFI, når data kommer retur fra producenten.

På hjemmesiden under Kurser og workshops finder du en oversigt over efterårets planlagte kurser, workshops og webinarer.
Hvis du ellers er nysgerrig efter, hvornår der sker aktiviteter i GeoDanmark, kan du altid orientere dig i mødekalenderen. Allerede nu kan du sætte kryds i kalenderen 1. december 2022, hvor GeoDanmark holder repræsentantskabsmøde.