Bestyrelsen ønsker, at Fælleskommunalt Geodata-samarbejde (FKG) skal blive en del af GeoDanmark-samarbejdet

29.05.2020

GeoDanmarks bestyrelse arbejder med, hvordan GeoDanmark kan favne flere fællesoffentlige data, der har en geografisk dimension. Bestyrelsen har derfor tidligere godkendt at arbejde videre med FKG-data samt Samling af Vandløbsdata (SaV)

På bestyrelsesmødet 26. maj drøftede GeoDanmarks bestyrelse, hvordan Fælles Kommunale Geodata (FKG) bliver tættere knyttet til GeoDanmark-samarbejdet. Bestyrelsen besluttede på mødet en model for integration af FKG i GeoDanmark baseret på princippet om, at dataejerskabet ligger i kommunerne (forretningen), mens systemejerskabet er delt lige mellem parterne og ligger i GeoDanmark. Der var også enighed om en økonomiske ramme for det videre arbejde i en overgangsperiode på to år, og at der skal nedsættes et særskilt forum.

Det vil være op til det nye forum at arbejde videre med, hvordan bl.a. arbejdet med FKG kan konsolideres inden for rammerne af GeoDanmark – herunder den systemmæssige understøttelse.

Efter oplæg fra FKG-arbejdsgruppen forventer bestyrelsen på bestyrelsesseminar 28. august 2020, at fastlægge den endelige organisering af et nyt forum, dets opgaver, tidsplan for overgangsperioden 2021-2022 mv.

Læs referat fra bestyrelsesmøde 26. maj 2020 her