Bestyrelsen arbejder med flere strategiske emner

21.09.2022

GeoDanmarks strategi 2018-2022 ‘Danmark udvikler sig’ udløber med udgangen af i år. På bestyrelsesmødet 13. september besluttede bestyrelsen at forlænge strategien, da den stadig er aktuel og fortsat på bedste vis afspejler vision, indsatsområder og målsætninger for GeoDanmark. Igangværende projekter som ‘Strategi for GeoDanmark grunddata, ‘GeoFA i GeoDanmark’ og undersøgelse af evt. mere administrativ ajourføring kan få betydning for indhold og retning i en ny strategi. Arbejdet med fornyelse af GeoDanmarks strategi ønsker bestyrelsen at starte på strategiseminariet i 2023.

Bestyrelsen fik præsenteret tilstandsanalysen for GeoDanmark grunddata, som er 1. fase i arbejdet med Strategi for GeoDanmark grunddata. Med baggrund i tilstandsanalysen anbefales bl.a. flere ændringer i objekttyper og attributter. Inden der træffes beslutning om disse ændringer bliver forslagene sendt i høring blandt GeoDanmarks medlemmer.

Med baggrund i bestyrelsens strategiske drøftelser om GeoFA i GeoDanmark ønsker bestyrelsen på næste møde et oplæg til, hvordan GeoFA i de kommende to år 2023-2024 kan implementeres i GeoDanmark organisationen. Efter de to år skal organiseringen af GeoFA i GeoDanmark evalueres.

Projektet ‘Videreudvikling af det hydrologiske tilpasningslag’ er startet i forsommeren med pilotprojekt for syv kommuner, som har afprøvet arbejdsgange ift. ajourføring af det hydrologiske tilpasningslag. I 2023 og 2024 inviteres kommunerne til at deltage i tilsvarende læringsforløb.

Læs hele referatet fra bestyrelsesmøde 13. september 2022 her