Arbejdsgruppe for GeoDanmark Specifikationens videre udvikling er nedsat og i gang

21.05.2021

GeoDanmarks bestyrelse har bedt Fællessekretariatet om at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal udarbejde et oplæg, der gør bestyrelsen i stand til at kunne tage en strategisk drøftelse og definere rammerne for specificeringen af GeoDanmark-data generelt, og særskilt for arbejdet henimod specifikation version 7.0.

Årsagen er, at GeoDanmarks bestyrelse ønsker at understøtte Specifikationsforums arbejde, så GeoDanmark fortsat kan imødekomme og opfylde de behov og krav, som omverdenen stiller til GeoDanmark-data.
Arbejdsgruppen skal derfor drøfte de strategiske rammer for arbejdet med en ny tilgang til specificering af data, og herefter præsentere sine drøftelser og anbefalinger for bestyrelsen på bestyrelsesseminaret den 19. august 2021.

På baggrund af oplægget fra arbejdsgruppen, vil bestyrelsen tage en strategisk drøftelse af formål, principper og retning samt definerer rammerne for specificering af GeoDanmarks-data generelt, og særskilt for arbejdet henimod specifikation version 7.0.

Arbejdsgruppens medlemmer er:
Mette Bardram Starup-Hansen, SDFE. Formand for arbejdsgruppen.
Bjarke Skjødt, SDFE.
Brian Hansen Damsgaard, Fredericia Kommune.
Peter Schack Madsen, Århus Kommune.
Jens Gottlieb, GeoDanmark Fællessekretariatet.
GeoDanmark bestyrelsesmedlemmerne, Dennis Anthony, SDFE og Flemming Frøsig Christensen, Silkeborg Kommune, tilknyttes arbejdsgruppen som bestyrelseskontakter, for mulig sparring og deltagelse med strategiske input.