Arbejdet med nye baggrundskort fortsætter i 2021

18.11.2020

Implementeringsgruppens arbejdet fortsætter i 2021, hvor bl.a. et kommunikationskort skal udvikles og der skal måske foretages justeringer til de allerede udviklede kort – Sagsbehandlingskortet og Natur- og Friluftskortet, så de endnu bedre kan målrettes de kommunale forvaltninger og andre anvendere.

Sagsbehandlingskortet

Der er netop kommet en ny udgave af Sagsbehandlingskortet på Kortforsyningen. Generelt har der været mange ønsker til en lidt kraftigere fremtoning af basiskortet samt stednavne og vejnavnene i tjenesten Forvaltning2. Dette er med i den nye opdateringen, ligesom kortet er suppleret med endnu flere stednavne og bedre inddeling af disse.

Der er desuden implementeret enkelte rettelser i temaerne Hydro, Adresse-byggesag og Teknik. En detaljeret beskrivelse kan findes i det opdaterede produktblad på GeoDanmarks hjemmeside. (https://www.geodanmark.dk/home/vejledninger/baggrundskort/). Vi håber at de implementerede ændringer er med til at forbedre brugen af kortet.

Næste opdatering forventes midt på foråret 2021 i forlængelse af en generel spørgeskemaundersøgelse om de nye baggrundskort samt workshops, hvor enkelte temaer i Sagsbehandlingskortet skal drøftes nærmere.

Implementeringsgruppen takker alle der har sendt ønsker og forslag til Sagsbehandlingskortet i sensommeren og efteråret 2020. Det er rigtig godt med feedback på de produkter vi udvikler og vi håber at alle brugere fortsat vil sende ønsker og forbedringsforslag til os, så de kan indgå i det videre arbejde med kortene.

Natur- og Friluftskortet

Der arbejdes pt. på en bedre opløsning af baggrundskortet, således at det får et pænere udtryk og bliver muligt at printe i en god kvalitet. En vejledning til, hvordan man kan printe kortet bliver tilgængelig på hjemmesiden. Der arbejdes også på et nyt produktionssetup, så det bl.a. er muligt at opdaterer kortet 6 gange om året ligesom det er tilfældet med Skærmkortet.

Natur- og Friluftskortet bliver desuden tilgængeligt som baggrundskort på Miljøportalen inden udgangen af 2020.

Ønsker eller forbedringsforslag til alle GeoDanmarks kortprodukter kan sendes til Anders Esgaard Christensen, Anders Færch-Jensen og Anne Vendeløkke Olsen hos SDFE. Kontaktinformation findes på GeoDanmarks hjemmeside (https://www.geodanmark.dk/home/vejledninger/baggrundskort/)

Yderligere aktiviteter i projektet i løbet af 2021

  • Primo 2021 vil Implementeringsgruppen udsende et spørgeskema, som har til formål at undersøge anvendelsen af Sagsbehandlingskortet og Natur- og friluftskortet og indhente kommentarer, gode ideer, mv. til videreudvikling.
  • I løbet af 2021 vil der blive afholdt 2-3 fysiske workshops (hvis muligt), hvor faggruppe-temaerne i Sagsbehandlingskortet vil være omdrejningspunktet.
  • I løbet af 2021 afholdes der et webinar, hvor baggrundskortene vil blive præsenteret.
  • Ligeledes vil arbejdet omkring Kommunikationskortet blive gennemført i 2021.