Alle kommuner kan få gevinst af Vejreferencen

30.10.2020

Når projektet er færdigt kan jeg nøjes med at opdatere ét datasæt” siger en deltager fra Silkeborg Kommune. Derfor er det vigtigt, kommunerne sætter tid og ressourcer af nu, til at udføre den ”mapping”-opgaven, som får GeoDanmark-data til at hænge sammen med vejsystemernes data.

Det er hovedbudskabet i en mail, som GeoDanmark har sendt til den tekniske direktør og vejchefen i alle 98 kommuner. Fremover registreres vejgeometrien i GeoDanmark, og data om vejen ligger i vejsystemerne. Når systemerne er koblede, betyder det bl.a., at de vedligeholder hinanden ved at lytte til ændringerne i det andet system.

Ud over mere simpel ajourføring får kommunerne også mulighed for at udføre geografiske analyser, som ikke tidligere kunne lade sig gøre. Når kommunerne er færdige med at ”mappe” data, starter projektets del 2 i januar 2021, hvor kommunerne kan få hjælp til at høste gevinsterne ved at bruge data på tværs af systemerne. Læs hele mailen her.