GeoDanmarks vedtægter pr. 1. juli 2020

01.07.2020

Repræsentantskabet godkendte 11. juni 2020 udvidelse af formålsparagraffen, så GeoDanmark nu kan favne flere fællesoffentlige data, der har en geografisk dimension, men som ikke kan betegnes som grunddata endnu.

Læs de gældende vedtægter her.

Repræsentantskabet godkendte også, at det ordinære repræsentantskabsmøde fremover skal holdes i 4. kvartal, så der kan blive bedre sammenhæng mellem foreningens budget og arbejdsprogram.

Sæt derfor allerede kryds i kalenderen torsdag 3. december 2020, hvor vi holder det næste repræsentantskabsmøde i GeoDanmark.