6 mio. kr. til videreudvikling af det hydrologiske tilpasningslag

18.03.2022

SDFE har igennem Digitaliseringsstrategien fået bevilliget 6 mio. kr. til videreudvikling af det hydrologiske tilpasningslag i de kommende 3 år. Bevillingen skal gå til forbedring og kvalitetssikring af det hydrologiske tilpasningslag. Tilpasningslaget bruges til at ”tilpasse” Danmarks Højdemodel, så beregningerne af, hvor overfladevand samler sig på terræn (blue spot) i forbindelse med ekstrem regn eller oversvømmelser fra havet, bliver mest mulig korrekt.

Tilpasningslaget anvendes i kommunernes arbejde med klimatilpasning, vandløbsadministration, naturgenopretning, natur- og miljøbeskyttelse samt projektering af bygge- og anlægsarbejder. Tilpasningslaget indgår i forbindelse med udarbejdelse af hydrologiske analyser, modellering og prognoser; opgaver som kommunerne ofte rekvirerer hos private leverandører.

GeoDanmarks bestyrelse godkendte på bestyrelsesmødet 4. marts 2022, at der i regi af foreningen igangsættes et projekt om videreudvikling af det hydrologiske tilpasningslag. Projektet arbejder videre på basis af de erfaringer, der er høstet fra det lille pilotprojekt, der løb af stablen sommeren 2021 med deltagelse af en lille række kommuner.

Det overordnede formål med projektet er at øge kvaliteten af det hydrologiske tilpasningslag ved at sikre en effektiv kvalitetssikring og ajourføring af tilpasningslaget i landets kommuner, og ved at understøtte denne kvalitetssikring og ajourføring med de rette værktøjer, hjælpedata og vidensdeling. I det videre arbejde med projektet er kommunerne en hel central aktør. 3 mio. kr. af bevillingen afsættes til den kommunale del.

Du kan læse mere om rammerne for bevillingen på disse hjemmesider:

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
og
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet