2021-produktionen af GeoDanmark-ajourføringen er nu i gang

23.04.2021

Med det seneste møde i Produktionsforum 14. april 2021 er planlægningen af GeoDanmark-ajourføringen i 2021 i gang. Produktionsforum vil forbedre vejledningerne til ændringsudpegning og kvalitetssikring, så vi alle bruger vores tid bedst muligt. Fotoflyvningen startede op den 9. marts og er allerede afsluttet den 19. april. Derfor endte 2021 fotoflyvningen faktisk med at være det tredje hurtigste indsamlings-år nogensinde.

Kvaliteten af den fotogrammetriske ajourføring blev drøftet. Produktionsforum er overordnet set tilfreds med kvaliteten, men der er altid plads til forbedringer. Derfor vil de metodebeskrivelser, hvor bl.a. kravene til producenterne beskrives, blive yderligere uddybet for ajourføringerne i 2021.

Totalajourføringen i GeoNord kan nu starte op med det forberedende arbejde b.la. med tilpasning af Områdepolygoner.

Referat af mødet i sin fulde længde kan findes her.