2021-produktionen af GeoDanmark-ajourføringen er i gang

29.06.2021

Med det seneste møde i Produktionsforum d. 21. juni 2021 er planlægningen af GeoDanmark-ajourføringen i 2021 i fuld gang. Produktionsforum har siden sidste møde opdateret vejledninger til ændringsudpegning.

Desuden er vejledninger til kvalitetssikring på trapperne, med det formål at den fælles kvalitetssikring af data sikrer gode GeoDanmark-data og at vi bruger vores tid bedst muligt – i kommunen og i SDFE. Herudover er der nu en vejledning til hvordan man kan udpege større anlægsarbejder f.eks. letbaner og supersygehuse, hvor producenten ikke skal ajourføre i år. Denne vedledning gælder dog kun for Totalajourføringen.

Totalajourføringen i GeoNord er nu startet op de første 2 kommuner er sendt til producenten. Den udpegede ajourføring har her i skrivende stund modtaget klarmelding af ændringsudpegninger fra 15 kommuner. SDFE har gang i et projekt med automatisk ændringsudpegning af bygninger, der vil komme særskilt information ud herom.

Referat kan findes i sin fulde længde her.