2021-planlægningen af GeoDanmark-ajourføringen er så småt i gang

07.12.2020

Med det seneste møde i Produktionsforum d. 4. november 2020 er der så småt taget hul på planlægningen af GeoDanmark-ajourføringen i 2021. Produktionsforum drøftede bl.a. processen i forhold til kvalitetskontrol, og vil i det nye år gentænke processen. Derudover behandlede man bl.a. et udkast til vejledning til, at man som kommunal medarbejder kan fjerne zigzaggede stiforbindelser til vejmidte.

Sidst gjorde Produktionsforum status på 2020-ajourføringen af data, som forløber planmæssigt. Referat af mødet i sin fulde længde kan findes her.