Nyt fra Systemforum

21.03.2022

På seneste møde i Systemforum havde vi fornøjelsen af at byde velkommen til et nyt medlem. Morten Karshøj fra SDFE er blevet en del af forum og vi glæder os til samarbejdet. Morten sidder til dagligt i SDFE og ved en masse om Datafordeleren, hvilket passer godt ind i Systemforum arbejde, da vi bl.a. håndterer udstilling af GeoDanmark grunddata på Datafordeleren og eventuelle ændringer hertil.

I systemforum bruger vi en hel del tid på at drøfte og prioriterer ændringsønsker til GeoDK. Vi fastlægger desuden de kommende releases i samarbejde med leverandøren så systemet udvilkes og lever op til brugerenes behov. Der er mange gode forslag til, hvordan vi bedst kan optimere systemet og Systemforum vil gerne takke for  forslag, som vi modtager. Det bliver inden længe muligt at sende forslag ind via hjemmesiden, så hold øje med nyheder herom.

På seneste møde fik vi også en orientering om, hvad der arbejdes med i de andre fora. På den måde kan systemforum bidrage bedst muligt til opgaverne på tværs i foreningen – også i forhold til GeoDanmarks arbejdsprogram for 2022, hvor der er mange spændende opgaver og projekter i den kommende tid. På hvert møde i GeoDanmarks bestyrelse orienterer vi om status på økonomien for videreudvikling af GeoDK og hvordan de afsatte midler i budgettet forvaltes i forhold til indkomne ønsker.

Du kan læse hele referatet her på hjemmesiden.