Hvordan ser GeoDanmark-data ud og hvor kan man hente dem?

12.12.2018

Overgangen fra FOT2007 til GeoDK har været udgangspunktet for en del spørgsmål, da det har været forbundet med en ny datamodel og dermed en versionsændring af GeoDanmark-data fra version 5.1 til 6.0. Det er væsentligt at kunne forstå sammenhængen for, hvorfor data ser ud som de gør nu og det er naturligvis også nødvendigt at …

GeoDanmark Specifikation 6.0 er klar til at overgå fra BETA version til endelig version

4.12.2018

Specifikationsforum er ved at lægge sidste hånd på Specifikationen 6.0. Alle data i GeoDanmark ligger i Spec 6.0, men det er ikke alle ændringer, der er helt gennemført i GeoDK. Ændringerne fra den tidligere version 5.1 til version 6.0 af Specifikationen: Metadata er afskaffet som en særlig datatype og vil derfor blive opbevaret som generelle …

Servicevindue på GeoDK onsdag og søndag

26.09.2018

KMD er givet et servicevindue d. 27/9 kl. 17 – 18 med henblik på opdatering til vers 1.4 af GeoDK. Desuden er der et servicevindue søndag d. 30/9 kl 10-14 med henblik på at autodispensere for alle eksisterende karantænesættende fejl i databasen.  

Så er tilmeldingen åben til roadshows 2018!

13.09.2018

Fællessekretariatet og bestyrelsen glæder sig til at møde GeoDanmarks medlemmer på de fire roadshows i Køge, Vejle, Herlev og Aalborg. Programmet udsendes først senere, men vi kan allerede løfte sløret for nogle af årets emner: implementering af strategien, det kommende års arbejdsprogram og arbejdet i og omkring vores nye system GeoDK. Tid og sted: 9. oktober: …

LIVE GeoDanmark-data på Datafordeler og Kortforsyning

30.08.2018

Opdateringer fra GeoDanmarks nye system GeoDK kan ses LIVE på både Datafordeleren og Kort­forsyningen. Der er lukket op for visning af LIVE-data fra GeoDanmarks nye system GeoDK på Kortforsyningen. Tjenesterne er sat op, så data hentes som GeoDanmark-data i version 5.1 – altså i den ”gamle data-model”. Dette er besluttet for at flest mulige anvendere …

LIVE GeoDanmark-data på Kortforsyning og Datafordeler

10.08.2018

Opdateringer fra GeoDanmarks nye system GeoDK vil kunne ses LIVE på både Datafordeleren og Kort­forsyning i løbet af august. Vi har i løbet af sommeren arbejdet hårdt på at blive klar med distributionen af LIVE GeoDanmark-data i version 5.1 på Kortforsyningen og Datafordeleren. Desværre er udstillingen på Kortforsyningen endnu ikke helt klar. Vi forventer, dog at LIVE-data vil …

Så er det tid til at sætte GeoDanmarks nye system i drift!

13.06.2018

Vi har arbejdet benhårdt på at få det nye GeoDanmark system klar. Styregruppen har besluttet, at GeoDK sættes i drift som produktionsplatform i slutningen af juni – forventeligt den 25. juni 2018 om morgenen. Dermed kan årets GeoDanmarks produktion for 2018 igangsættes før sommer som planlagt, og kommunerne og SDFE vil kunne tilgå og editere …

Tidsplan for idriftsættelse af nyt GeoDanmark-system

18.05.2018

GeoDanmark er nu tæt på at være klar til idriftsættelse af en ny produktionsplatform til GeoDanmark data, som skal gøre det nemmere at ajourføre GeoDanmark-data om bl.a. bygninger, veje, vandløb mv., til brug for bl.a. den offentlige forvaltning.

Idriftsættelse af nyt system for GeoDanmark

4.03.2018

Nyt System for GeoDanmark går i BETA-drift den 15. marts 2018 En BETA-idriftsættelse af nyt GeoDanmark-system sker som planlagt den 15. marts 2018. Fem udvalgte kommuner, som også har deltaget i brugervenlighedstesten, har velvilligt stillet ressourcer til rådighed med henblik på at få udarbejdet et godt og solidt vejledningsmateriale til glæde for alle fremtidige anvendere. …

Idriftsættelse af nyt system for GeoDanmark

24.01.2018

Nye planer i Grunddataprogrammet medfører en justering af tidspunktet for, hvornår det nye system for GeoDanmark kan idriftsættes med produktions­data. Idriftsættelse af nyt GeoDanmark-system sker den 15. marts 2018, hvor systemet går i BETA-drift og vil være funktionelt samt indeholde data for hele landet. Bestyrelsen har dermed besluttet at justere tidsplanen, så det nye system …