GeoDanmark Roadshow 2019 – tilmelding er åben

19.09.2019

Vi glæder os til igen i år, at kunne byde velkommen til GeoDanmarks roadshows, hvor medlemmerne har lejlighed til at møde bestyrelsen og høre om implementering af strategien, give input til det kommende arbejdsprogram og drøfte andre relevante emner i foreningen. Det endelige program vil blive tilgængelige på hjemmesiden og vil handle om disse emner: …

Møde i GeoDanmarks Specifikationsforum den 29. august 2019

10.09.2019

De primære punkter på dagsordenen var: Ønske om at opbevare kommunale fagdata udenfor Områdepolygon (byområde) En løsning til registrering af pakkebokse i GeoDanmark-data Kommunernes behov for at indmelde data til Plandata.dk igennem GeoDanmark. Specifikationsforum har fået en henvendelse fra Kerteminde Kommune, der ønsker at registrere ”OP3-objekter” udenfor den eksisterende Områdepolygon. For at få belyst problemstillingen …

Flere pladser på GeoDK kursus

29.08.2019

De første 2 kurser blev hurtigt fyldt op, så GeoDanmark har besluttet at tilbyde ekstra pladser ved at oprette et kursus mere. Vi har i første omgang givet dette tilbud til deltagerne på ventelisten fra de to første kurser, men der er herefter stadig pladser ledige: 28.-29. oktober på Kongebrogaarden i Middelfart . NYT kursus …

Kursus i GeoDanmark og sammenhængen mellem GeoDK og specifikationen

4.07.2019

Kurset er for dig, som ønsker at blive fortrolig med GeoDK editorens funktioner og sammenhængen med reglerne i specifikationen. Samtidig får du et grundigt overblik over GeoDanmark og arbejdet i foreningen. Kurset er gratis og målrettet GIS koordinatorer og GIS medarbejdere i kommunerne, men er åbent for alle. Kurset arrangeres i et samarbejde mellem Geoforums …

Møde i GeoDanmarks Specifikationsforum den 28. maj 2019

13.06.2019

De primære punkter på dagsordenen var: • Justering og opdatering af Specifikationsforums kommissorie • Præsentation af variable til SKAT’s nye ejendomsvurdering • Ønske om at opbevare kommunale fagdata, eksempelvis brønde,  udenfor områdepolygon (byområde) For på bedst mulig vis at understøtte den nye strategi, justerede og opdaterede Specifikationsforum det eksisterende kommissorium. Herefter forelagde SDFE arbejdet med …

GeoDanmark Specifikation 6.0 er klar til at overgå fra BETA version til endelig version

4.12.2018

Specifikationsforum er ved at lægge sidste hånd på Specifikationen 6.0. Alle data i GeoDanmark ligger i Spec 6.0, men det er ikke alle ændringer, der er helt gennemført i GeoDK. Ændringerne fra den tidligere version 5.1 til version 6.0 af Specifikationen: Metadata er afskaffet som en særlig datatype og vil derfor blive opbevaret som generelle …

Så er tilmeldingen åben til roadshows 2018!

13.09.2018

Fællessekretariatet og bestyrelsen glæder sig til at møde GeoDanmarks medlemmer på de fire roadshows i Køge, Vejle, Herlev og Aalborg. Programmet udsendes først senere, men vi kan allerede løfte sløret for nogle af årets emner: implementering af strategien, det kommende års arbejdsprogram og arbejdet i og omkring vores nye system GeoDK. Tid og sted: 9. oktober: …

Så er det tid til at sætte GeoDanmarks nye system i drift!

13.06.2018

Vi har arbejdet benhårdt på at få det nye GeoDanmark system klar. Styregruppen har besluttet, at GeoDK sættes i drift som produktionsplatform i slutningen af juni – forventeligt den 25. juni 2018 om morgenen. Dermed kan årets GeoDanmarks produktion for 2018 igangsættes før sommer som planlagt, og kommunerne og SDFE vil kunne tilgå og editere …

GeoDanmark-roadshows i uge 41 og 43

7.09.2017

GeoDanmark inviterer alle medlemmer til roadshow, som afholdes fire steder i landet i uge 41 og 43. Formålet er at informere og interagere om de emner, som netop nu har betydning for GeoDanmark. Program for GeoDanmark-roadshow 2017 TILMELDING Tilmeld dig ved at udfylde formularen her: https://goo.gl/forms/6y4UdeyKb5DFGsLr2 Road shows finder sted på følgende lokaliteter: SydKort & GeoFyn: …

Bestyrelsesreferat: Økonomi og tidsplan for systemunderstøttelse, mulighed for samarbejde med FKG, Specifikation 6.0 m.m.

7.04.2016

Bestyrelsen har den 30. marts 2016 drøftet økonomi og tidsplan for ny systemunderstøttelse, godkendt at undersøge mulighederne for et samarbejde med FKG-projektet, godkendt en ny version af Specifikationen i betaversion samt godkendt nye formænd for Sekretariatsudvalget og Produktionsforum.