GeoDanmark Roadshow 2019 – tilmelding er åben

19.09.2019

Vi glæder os til igen i år, at kunne byde velkommen til GeoDanmarks roadshows, hvor medlemmerne har lejlighed til at møde bestyrelsen og høre om implementering af strategien, give input til det kommende arbejdsprogram og drøfte andre relevante emner i foreningen. Det endelige program vil blive tilgængelige på hjemmesiden og vil handle om disse emner: …

Flere pladser på GeoDK kursus

29.08.2019

De første 2 kurser blev hurtigt fyldt op, så GeoDanmark har besluttet at tilbyde ekstra pladser ved at oprette et kursus mere. Vi har i første omgang givet dette tilbud til deltagerne på ventelisten fra de to første kurser, men der er herefter stadig pladser ledige: 28.-29. oktober på Kongebrogaarden i Middelfart . NYT kursus …

Kursus i GeoDanmark og sammenhængen mellem GeoDK og specifikationen

4.07.2019

Kurset er for dig, som ønsker at blive fortrolig med GeoDK editorens funktioner og sammenhængen med reglerne i specifikationen. Samtidig får du et grundigt overblik over GeoDanmark og arbejdet i foreningen. Kurset er gratis og målrettet GIS koordinatorer og GIS medarbejdere i kommunerne, men er åbent for alle. Kurset arrangeres i et samarbejde mellem Geoforums …

Ny bemanding i Fællessekretariatet

3.06.2019

Der vil i den nærmeste fremtid ske en udskiftning i GeoDanmarks Fællessekretariat. Katarina Ritz er blevet projektchef i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Anne Marie Carstens fra KL har fået nyt job i Rudersdal Kommune. Det efterlader to ledige pladser i Fællessekretariatet. I løbet af juni træder Anja Schäffer Strecker fra SDFE ind i …

Udskiftning i GeoDanmarks bestyrelse er i gang

29.05.2019

Der vil i de kommende måneder ske en udskiftning i GeoDanmarks bestyrelse. Det skyldes, at Christian Bjerg på grund af snarlig pensionering valgte at fratræde posten som bestyrelsesformand med udgangen af april måned 2019. Samtidig har bestyrelsesmedlem og kontorchef i Teknik og Miljø Mette Jensen opsagt sin stilling i KL. KL arbejder på at bemande …

Referat fra repræsentantskabsmødet 2019 og kommunal deltagelse

20.05.2019

Så er referatet fra dette års repræsentantskabsmøde på hjemmesiden. Find det sammen med alt materialet under Repræsentantskabsmøde 2019 Som nævnt på repræsentantskabsmødet vil vi rigtig gerne have jeres kommunale input til arbejdet med GeoDanmarks-data (jf. pkt. 11 i programmet) samt have nogle af jer med i arbejdet omkring nye uddannelsesforløb (jf. pkt. 5 i referatet). …

Til GeoDanmarks medlemmer

30.04.2019

Jeg har besluttet at opsige min stilling som direktør i By– og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune pr. 1. august 2019 efter 24 år på posten. I praksis betyder det, at jeg slutter mit arbejde den 7. juni 2019. På den baggrund har jeg meddelt GeoDanmarks bestyrelse, at jeg ønsker at fratræde posten som formand med …

Materiale til GeoDanmark repræsentantskabsmøde 2019

10.04.2019

Så er der nyt til GeoDanmarks medlemmer om repræsentantskabsmøde 2019 den 24. april på Comwell Hotel i Kolding. På hjemmesiden findes nu regnskab 2018, budget 2019-21 samt forslag til arbejdsprogram. Link til dagsorden, materiale m.m. Samtidig har vi forlænget tilmeldingsfristen til mandag den 15. april. Har du spørgsmål eller bemærkninger til materialet, så kontakt fællessekretariatet …

Indbydelse til repræsentantskabsmøde 2019

14.03.2019

GeoDanmarks bestyrelse indbyder alle medlemmer af GeoDanmark til det ordinære repræsentantskabsmøde onsdag den 24. april 2019 kl. 9.30 i Kolding. Du kan tilmelde dig årets møde og finde mere information her.

Nyt om GeoDanmark-data i spil projekterne (tidl. FOSAKO-projekter).

12.03.2019

GeoDanmark-data i spil – de 3 FOSAKO projekter Der er nyt om de tre projektforslag fra FOSAKO, som bestyrelsen drøftede første gang i december 2018. På det seneste bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen at sætte dem i gang som fælles GeoDanmark-projekter, under forudsætning af en forudgående afklaringsproces. Projekterne går nu under betegnelsen ”GeoDanmark-data i spil” og har …